Meslek edindirme kursları bilindiği üzere iş gücü taleplerine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Devlet ve özel sektör yönlendirmeleri doğrultusunda teknik bilgi ve beceri sahibi kişilere bu kurslar aracılığı ile iş bulma imkânı sağlanmaktadır. Pek çok kişi aldıkları teknik bilgi ve beceri geliştiren dersler sonunda sertifika sahibi olabilmektedir. Meslek kursları sadece işsizler için değil çalışanlar için de gerekli olmaktadır.

Çünkü teknolojiyi takip etmek artık çağın bir gerekliliği olmuş ve yaşam biçimlerimizi etkilemiştir. Bulunulan sektörde yeni bir yöntemin ve cihazın en iyi şekilde öğrenimi ve kullanımı nitelikli iş gücü açısından önem taşımaktadır. Teknolojik gelişmelere ayak uyduramayan kişiler nitelikli iş gücü açısından yeterli görülmemekte ve bu yüzden işsiz kalmaktadırlar. Belirli bir iş gücü bilgisine sahip olmak iş bulma şansını arttıracağı gibi kişinin yaşamında ön plana çıkmasını sağlar.

İşsizlik ve niteliksizlik arasındaki doğru orantı yapılan araştırmalarda ortaya konmaktadır. Üretim ve hizmet sürecinde duyulan eleman/işçi talebine göre eğitim veren meslek edindirme kurslar işsizliğin önüne geçerek nitelikli çalışan yetiştirmeye katkıda bulunur. Yalnızca üniversite odaklı bir uzmanlık değil aynı zamanda tekniğe dayalı uygulamalı becerilerin getirdiği bir uzmanlığa, iş gücü analizlerinin sonucunda talebin yoğun olduğu görülmüştür.

Koşuşturmaca dolu modern çağ insanları dinlenmeye ve gevşemeye itmekte, insanlar kişisel bakımlarına giderek daha fazla dikkat etmektedir. Sermaye piyasaları da bu ihtiyaçları karşılamaya yönelik olarak Güzellik Uzmanlığı, Estetisyenlik, Masaj Terapileri, Kalıcı Makyaj gibi alanlara yatırım yaparak, eleman alımında uzman kişileri tercih etmektedir. Günümüzde hizmet sektörüne gösterilen yoğun ilgi, sektördeki bu iş kollarının her birine tek tek önem yüklemektedir.

Cinsiyet ve yaş ayrımı gözetmeksizin toplumdaki dezavantajlı kişilerin birer birey olarak iş sahibi olması sağlanarak istihdama katılmaları teşvik edilir.
Kişinin isteği ön plana çıkar.
Bilgi ve beceri gelişimi sağlanır.
Vasıfli istihdam olanağı bulunmaktadır.
Kendi iş yerini açma ya da ortak girişimcilik sonucunda iş kurma olanağı ve terfi alma imkanı vardır.
Sigortanın avantajlarından yararlanma ve geleceğe yönelik yatırım yapma imkanları sunar.
Kişiye iş hayatında destek olunur.
Kurslar sonucunda edinilen sertifikalar ile referans sahibi olunur ve böylece iş görüşmelerinde güvenilir uzmanlık belgesi sunulabilir.