İş hayatı gündelik hayat ile bütünleşen rutin eylemlerimizden olmaktadır. Kişinin tüm hayatı boyunca direkt olarak etkileşim içerisinde bulunduğu sosyal bir ortam olan iş hayatı maddi kazanımların yanı sıra kişisel kazanımlar da getirir ve bu yolda çeşitli özveriler ister.

Kişinin mesleği yaşamı ile bütünleştiği zaman iş hayatı ile birey uyumluluğu sağlanır ve böyle kişi hem verimli bir çalışan hem de kazançlı bir birey olur. İş hayatındaki başarı ve başarısızlık kişinin psikolojisini ve özel yaşamını etkileyeceği göz önüne alındığı zaman bireysel yönelimlerin ve yeteneklerin önceden bilinçli bir şekilde farkına varılması buradaki kilit nokta olmaktadır. Alınan eğitimlerin yanı sıra bireysel yatkınlıklar uzun vadede iş hayatını olumlu yönde etkiler ve kişiyi başarıya ulaştırır. İstemediği işi yapan insanlar mutsuz olabilecekleri gibi verim sağlayamazlar ve uzun süreli çalışan olarak iş bulamazlar. Her işin de bir karakteri olabileceği için kişileri de karakter yapıları arzu ettikleri meslek için uygun olmalıdır. Kan görmeye dayanamayan birinin doktor olmak istemesi gibi çelişkili durumlar önceden fark edilmeli ve tüm değişkenler dahilinde olumlu-olumsuz parametreler önceden belirlenmelidir.

Güzellik Uzmanlığı-Estetisyenlik, Kalıcı Makyaj Uzmanlığı ve Masörlük/Masözlük gibi meslekler el becerisi gerektiren işler olması dolayısıyla kişinin bu becerilere yatkın olması önemli olmaktadır. Kalıcı Makyaj Uzmanlığında estetik bir göze sahip olmak el becerisi kadar önemlidir. Masörlük mesleği için insan anatomisini anlamak ve masaj terapisi ile başka bir insana şifa vermek kişinin temel gayesi olmaktadır. Tüm bunlara bakıldığında kişi önce bu meslekleri detaylı olarak araştırmalı ve uzun vadeli olarak düşünmelidir.

Konuya başka bir açıdan bakarsak eğer, güzellik uzmanlığı gibi kursları, kursiyerler iş bulma amacının dışında yalnızca güzellik, bakım gibi konular hakkında bilinçlenmek açısından ve öğrendiklerini kendi yüzünde ve vücudunda uygulamak için bile tercih ettiği görülmektedir. Özellikle son yıllarda kadınların cildine yaptığı bakım maliyeti giderek artıyor. Yapılan bazı araştırmalara göre şehirli kadınların günlük bakımlarına yüksek bütçe ayırdığı anlaşılıyor. Yalnızca şehirli kadınların değil artık bu kişisel cilt bakımları gibi bakımlar köylere kadar ulaşmış durumda. Bir kadının ömrü boyunca güzelleşmeye 350 bin TL harcıyor. Çalışan şehirli bir kadının aylık kendine ayırdığı bakım masrafı ise 300 ile 450TL arasında değişiyor. Bu veriler göz önüne alındığında kişilerin yalnızca kendilerine yaptıkları bakımları bilinçli bir şekilde yapabilmesi açısından bile Güzellik Uzmanlığı kursu bu konuda ön plana çıkıyor.

-Meslek seçerken dikkat edilmesi gerekenleri kısaca özetlemek gerekirse:

-Kişinin yaşam tarzına uygunluk

-Maddi-manevi kişisel ihtiyaçlar

-Değişen toplumsal hareketlerin ve piyasaların göz önünde bulundurmak

-Kişisel gelişim

-Uyumluluk

-Beceri

-Çevresel Faktörler

-Mesleki Değerler

Meslek seçiminin kişinin hayatı olduğu unutulmamalı ve kişiler seçimleri konusunda bilinçlendirilmelidir. Kişi bu doğrultuda aktif olarak karar verme süreçleri içerisinde bulunmalı ve her meslek edindirme fırsatını denemek yerine, zamanı doğru kullanarak çağın gerekliliklerinden uzaklaşmadan düşünmelidir.