Size En Uygun Meslek Edindirme Kursu Hangisi?

İş hayatı gündelik hayat ile bütünleşen rutin eylemlerimizden olmaktadır. Kişinin tüm hayatı boyunca direkt olarak etkileşim içerisinde bulunduğu sosyal bir ortam olan iş hayatı maddi kazanımların yanı sıra kişisel kazanımlar da getirir ve bu yolda çeşitli özveriler ister.

Kişinin mesleği yaşamı ile bütünleştiği zaman iş hayatı ile birey uyumluluğu sağlanır ve böyle kişi hem verimli bir çalışan hem de kazançlı bir birey olur. İş hayatındaki başarı ve başarısızlık kişinin psikolojisini ve özel yaşamını etkileyeceği göz önüne alındığı zaman bireysel yönelimlerin ve yeteneklerin önceden bilinçli bir şekilde farkına varılması buradaki kilit nokta olmaktadır. Alınan eğitimlerin yanı sıra bireysel yatkınlıklar uzun vadede iş hayatını olumlu yönde etkiler ve kişiyi başarıya ulaştırır. İstemediği işi yapan insanlar mutsuz olabilecekleri gibi verim sağlayamazlar ve uzun süreli çalışan olarak iş bulamazlar. Her işin de bir karakteri olabileceği için kişileri de karakter yapıları arzu ettikleri meslek için uygun olmalıdır. Kan görmeye dayanamayan birinin doktor olmak istemesi gibi çelişkili durumlar önceden fark edilmeli ve tüm değişkenler dahilinde olumlu-olumsuz parametreler önceden belirlenmelidir.

Güzellik Uzmanlığı-Estetisyenlik, Kalıcı Makyaj Uzmanlığı ve Masörlük/Masözlük gibi meslekler el becerisi gerektiren işler olması dolayısıyla kişinin bu becerilere yatkın olması önemli olmaktadır. Kalıcı Makyaj Uzmanlığında estetik bir göze sahip olmak el becerisi kadar önemlidir. Masörlük mesleği için insan anatomisini anlamak ve masaj terapisi ile başka bir insana şifa vermek kişinin temel gayesi olmaktadır. Tüm bunlara bakıldığında kişi önce bu meslekleri detaylı olarak araştırmalı ve uzun vadeli olarak düşünmelidir.

Konuya başka bir açıdan bakarsak eğer, güzellik uzmanlığı gibi kursları, kursiyerler iş bulma amacının dışında yalnızca güzellik, bakım gibi konular hakkında bilinçlenmek açısından ve öğrendiklerini kendi yüzünde ve vücudunda uygulamak için bile tercih ettiği görülmektedir. Özellikle son yıllarda kadınların cildine yaptığı bakım maliyeti giderek artıyor. Yapılan bazı araştırmalara göre şehirli kadınların günlük bakımlarına yüksek bütçe ayırdığı anlaşılıyor. Yalnızca şehirli kadınların değil artık bu kişisel cilt bakımları gibi bakımlar köylere kadar ulaşmış durumda. Bir kadının ömrü boyunca güzelleşmeye 350 bin TL harcıyor. Çalışan şehirli bir kadının aylık kendine ayırdığı bakım masrafı ise 300 ile 450TL arasında değişiyor. Bu veriler göz önüne alındığında kişilerin yalnızca kendilerine yaptıkları bakımları bilinçli bir şekilde yapabilmesi açısından bile Güzellik Uzmanlığı kursu bu konuda ön plana çıkıyor.

-Meslek seçerken dikkat edilmesi gerekenleri kısaca özetlemek gerekirse:

-Kişinin yaşam tarzına uygunluk

-Maddi-manevi kişisel ihtiyaçlar

-Değişen toplumsal hareketlerin ve piyasaların göz önünde bulundurmak

-Kişisel gelişim

-Uyumluluk

-Beceri

-Çevresel Faktörler

-Mesleki Değerler

Meslek seçiminin kişinin hayatı olduğu unutulmamalı ve kişiler seçimleri konusunda bilinçlendirilmelidir. Kişi bu doğrultuda aktif olarak karar verme süreçleri içerisinde bulunmalı ve her meslek edindirme fırsatını denemek yerine, zamanı doğru kullanarak çağın gerekliliklerinden uzaklaşmadan düşünmelidir.

Meslek Edindirme Kurslarının İş Olanakları

Meslek edindirme kursları bilindiği üzere iş gücü taleplerine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Devlet ve özel sektör yönlendirmeleri doğrultusunda teknik bilgi ve beceri sahibi kişilere bu kurslar aracılığı ile iş bulma imkânı sağlanmaktadır. Pek çok kişi aldıkları teknik bilgi ve beceri geliştiren dersler sonunda sertifika sahibi olabilmektedir. Meslek kursları sadece işsizler için değil çalışanlar için de gerekli olmaktadır.

Çünkü teknolojiyi takip etmek artık çağın bir gerekliliği olmuş ve yaşam biçimlerimizi etkilemiştir. Bulunulan sektörde yeni bir yöntemin ve cihazın en iyi şekilde öğrenimi ve kullanımı nitelikli iş gücü açısından önem taşımaktadır. Teknolojik gelişmelere ayak uyduramayan kişiler nitelikli iş gücü açısından yeterli görülmemekte ve bu yüzden işsiz kalmaktadırlar. Belirli bir iş gücü bilgisine sahip olmak iş bulma şansını arttıracağı gibi kişinin yaşamında ön plana çıkmasını sağlar.

İşsizlik ve niteliksizlik arasındaki doğru orantı yapılan araştırmalarda ortaya konmaktadır. Üretim ve hizmet sürecinde duyulan eleman/işçi talebine göre eğitim veren meslek edindirme kurslar işsizliğin önüne geçerek nitelikli çalışan yetiştirmeye katkıda bulunur. Yalnızca üniversite odaklı bir uzmanlık değil aynı zamanda tekniğe dayalı uygulamalı becerilerin getirdiği bir uzmanlığa, iş gücü analizlerinin sonucunda talebin yoğun olduğu görülmüştür.

Koşuşturmaca dolu modern çağ insanları dinlenmeye ve gevşemeye itmekte, insanlar kişisel bakımlarına giderek daha fazla dikkat etmektedir. Sermaye piyasaları da bu ihtiyaçları karşılamaya yönelik olarak Güzellik Uzmanlığı, Estetisyenlik, Masaj Terapileri, Kalıcı Makyaj gibi alanlara yatırım yaparak, eleman alımında uzman kişileri tercih etmektedir. Günümüzde hizmet sektörüne gösterilen yoğun ilgi, sektördeki bu iş kollarının her birine tek tek önem yüklemektedir.

Cinsiyet ve yaş ayrımı gözetmeksizin toplumdaki dezavantajlı kişilerin birer birey olarak iş sahibi olması sağlanarak istihdama katılmaları teşvik edilir.
Kişinin isteği ön plana çıkar.
Bilgi ve beceri gelişimi sağlanır.
Vasıfli istihdam olanağı bulunmaktadır.
Kendi iş yerini açma ya da ortak girişimcilik sonucunda iş kurma olanağı ve terfi alma imkanı vardır.
Sigortanın avantajlarından yararlanma ve geleceğe yönelik yatırım yapma imkanları sunar.
Kişiye iş hayatında destek olunur.
Kurslar sonucunda edinilen sertifikalar ile referans sahibi olunur ve böylece iş görüşmelerinde güvenilir uzmanlık belgesi sunulabilir.

Neden Meslek Edindirme Kursları?

Modern yaşama özgü insan ihtiyaçları teknolojik gelişmelere bağlı olarak sürekli bir değişim içerisindedir. Değişen insan ihtiyaçlar doğrultusunda iş kolları mikro düzeylere ayrılmış ve uzmanlık birincil aranan nitelik olmuştur. Talep doğrultusunda mesleki eğitim gerektiren aktif istihdam alanları ortaya çıkmıştır. Rekabetin giderek daha fazla hissedildiği kariyer hayatında fark edilebilir bilgi ve beceri yönetimi dikkat çekmektedir.

Bireylerin kariyer hayatlarında yüksek mevkilere gelebilmeleri için meslek edindirme kursları kişi ve işi arasında uyum yaratır. Böylece birey kendi yetenekleri doğrultusunda gelişim gösterir ve sevdiği işi için emek harcarken mutluluk duyar. Meslek edindirme kursları iş bulma konusunda yardımcı eğitim kurumlarıdır. Bireyler hayatları boyunca meslekleri hakkında değişen ve gelişen tüm teknik bilgi ve becerilerden haberdar olarak bunları öğrenir ve uygular. Tecrübesiz iş gücünün önüne geçilmesi konusunda devlet ve özel sektör mesleki eğitimlerde birlikte hareket edebilmektedir. Yönetmelikler ile kişinin eğitimi ve uzmanlığı belgelenir. Bu belgeler kişinin yaşamı boyunca iş başvurularında kendi güçlü yönlerini gösterebileceği iyi bir referans sağlar. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı uzmanlık belgesi edinmek devletin sağladığı iş fırsatlarından yararlanma imkanı sunarken yine devlet desteği ile kişilere iş yeri açma fırsatı verir. Hizmet sektöründe meslek edinme adına en çok tercih edilen programlar güzellik uzmanlığı, masörlük-masözlük, terapi odaklı masaj uzmanlığı ve profesyonel-kalıcı makyaj eğitimleridir. Kişi bu kurslar içerisinde tüm teorik ve pratik bilgi ve becerileri edinerek, iş yaşamına başlamak için hazır konuma gelir. Geçici ya da yarı zamanlı işler bireylere kalıcı bir gelir sağlamamakta ve yeteneklerini açığa çıkarmalarına engel olmaktadır. Her birey yeteneği ve isteği doğrultusunda meslek edinme hakkına sahiptir. Meslek edindirme kursları bu bağlamda bireylere yetenekleri doğrultusunda istedikleri işi ömür boyu yapmaları için kariyer yolunda fırsatlar sağlar.

Nets Akademi sektördeki 21 yıllık başarısı ile bireylere meslek edinme süreçlerinde çağdaş bir eğitim vererek, iş yaşamlarında referans olmaktadır. Böylece bireyler kaliteli ve profesyonel eğitim sonunda sektörde yerlerini kalıcı olarak alabilirler.